Audyt marki w eCommerce – od czego zacząć? (Online Marketing, 4.07.2k19)

„Audyty w e-commerce towarzyszą działaniom w tym kanale od początku jego istnienia i nie są niczym odkrywczym. W przeciągu kilku tygodni od uruchomienia platformy sprzedażowej jesteśmy zalewani ofertami na audyt SEO sklepu, po jakimś czasie zaczynają pojawiać się propozycje audytów UX i użyteczności strony, nie wspominając o audytach konta reklamowego Google czy Facebooka. Zaudytować można praktycznie każdy typ działań w kanale e-commerce”„Audyt marki w eCommerce – od czego zacząć?”
Magazyn Online Marketing #46, 04.07.2k19,
© michał cortez

Michal Cortez - wywiad, eCommerce w praktyce Dlaczego audyty są jednym z najlepiej sprzedających się produktów agencyjnych, zarówno wśród samych sklepów, jak i producentów (marek)? Z założenia audyty:
-dają aktualny obraz sytuacji w danym obszarze wraz z rekomendacjami niezbędnych zmian, często wzbogaconych porównaniem do bezpośredniej konkurencji;
-stanowią prostą road mapę działań zmierzających do poprawy interesujących nas wskaźników (np. ROAS z kampanii AdWords).

Oznacza to, że strona kliencka (producent/sklep) ma podkładkę pod planowanie przyszłych działań (oraz budżetów) i optymalizację obecnych, a strona agencyjna – klarowną listę obszarów, w których może oferować swoje usługi wiedząc, że będzie rozwiązywać realne problemy i wyzwania, z jakimi boryka się klient, a nie próbować sprzedać w ciemno to, co zostało jej w ofercie.

Audyt marki w e-commerce
Czym wobec tego jest audyt marki w e-commerce? Na początek ustalmy kilka faktów:
1. Audyt marki w kanale e-commerce to produkt nie tyle nowy, co wciąż nie do końca sklasyfikowany i zdefiniowany. Gdybyśmy zapytali pięć losowych agencji, czym on jest i jak go przeprowadzić, dostalibyśmy zapewne tyle samo różnych odpowiedzi.
2. Brak definicji i domyślnego zakresu audytu przekłada się na brak uniwersalnej metodologii jego przeprowadzenia, a tym samym brak chociażby możliwości porównania ofert.
3. Mówiąc o audycie, mamy na myśli działania na rzecz producenta, który chce zweryfikować obecność swojej marki w danym kanale.

W związku z powyższym podejście do audytowania marek w e-commerce, które zostało poniżej zaprezentowane, nie jest jedynym możliwym. To wypadkowa przeprowadzenia dziesiątek audytów marek z różnych kategorii produktowych, na różnych rynkach i dla różnych klientów (producentów) i próba syntezy tej wiedzy w sposób możliwie uniwersalny.


Pełny tekst w Magazynie Online Marketing